Regulamin


1. Podstawowe pojęcia

Usługodawca:
Adres e-mail: admin@bazarowo.pl
Portal:
Serwis ogłoszeniowy: https://bazarowo.pl
Usługi:
Usługodawca zarządza serwisem ogłoszeniowym, który umożliwia pośredniczenie w sprzedaży i zakupie towarów i usług między Użytkownikami.

Użytkownik

 • Prywatny ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, która sprzedaje swój prywatny majątek
 • Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je nabywcy.
 • Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z portalu w celu poszukiwania, porównywania i obserwowania ofert, łącznie z korzystaniem z usług dodatkowych (opinie, kontakt z prywatnymi ogłoszeniodawcami i sprzedawcami itd.), w celu kupna towarów lub usług.

2. Zasady ogólne

 • Usługodawca jest pośrednikiem między stroną sprzedaży i stroną kupna, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść ogłoszeń, opinii użytkowników, wysyłanych e-maili lub za pojedyncze interesy – jakość produktów, dostarczenie, opłaty itp..
 • Użytkownik zamieszczając ogłoszenie, lub pozyskując dobra , usługi wystawiane na sprzedaż przez innych Użytkowników Bazarowo.pl jak również przez korzystanie z jakichkolwiek usług, które oferuje portal Bazarowo.pl, wyraża zgodę na Regulamin portalu. Usługi portalu Bazarowo.pl udostępniane są bezpłatnie i bez konieczności rejestracji. Wyjątek stanowią płatne dodatkowe usługi. Korzystanie z usług ogłoszeniowych Bazarowo.pl nie jest uwarunkowane korzystaniem z dodatkowych (płatnych) usług. Z dodatkowych usług można korzystać poza podstawowymi usługami ogłoszeniowymi.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na swoje konto, adres którego został przez niego podany w związku z korzystaniem z usług Portalu. Nadawcą tych wiadomości e-mail jest Usługodawca. Wiadomość e- mail może zawierać treść informacyjnego lub reklamowego charakteru. Aktywność ta nie będzie odbierana jako tak zwany spam. Rezygnację z otrzymywania tych wiadomości Użytkownik może przekazać Usługodawcy portalu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : kontakt@bazarowo.pl.

3. Ochrona danych osobowych

 • Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie oraz wyrażają zgodę na gromadzenie ich przez Usługodawcę. Usługodawca może opracowywać i zarządzać nimi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca ma prawo do ujawnienia danych Użytkownika Portalu (jeśli to jest możliwe ze względów technicznych), w razie złamania przez niego prawa, w ramach procesów sądowych przeciwko Usługodawcy, w razie potrzeby ochrony praw i zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, jego produktów oferowanych w ramach działalności portalu, Użytkowników lub osób trzecich.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych, podanych w treści ofert ogłoszeniodawców lub uzyskanych w nielegalny sposób przez osoby trzecie.

4. Udostępnienie usługi

 • Użytkownicy według pkt. 1 ppkt. a, b mogą rozpocząć korzystanie z usług serwisu ogłoszeniowego bezzwłocznie po dodaniu ogłoszenia darmowego.
 • Użytkownicy według pkt. 1, ppkt c, po akceptacji Regulaminu mogą natychmiast korzystać z usług serwisu ogłoszeniowego.

5. Zachowanie Użytkowników

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za treść własnych publikowanych ogłoszeń, zarówno tekstu jak i zdjęć. Treść ogłoszenia jak i przedmiot sprzedaży nie mogą naruszać ustawodawstwa RP i Regulaminu ogłoszeń bazarowo.pl . Dlatego przede wszystkim Użytkownik:
  • może zamieszczać ogłoszenia tylko na przedmioty i usługi, których sprzedaż lub działalność jest w Rzeczypospolitej Polskiej dozwolona, jak również których uzyskanie było w zgodzie z prawem RP i wobec których Użytkownik ma wszystkie prawa (w tym prawo autorskie)
  • powinien opracować treść swojej oferty tak, aby oferta nie zagrażała prawom innych Użytkowników, nie dewaluowała ich dobrego imienia i by była napisana poprawną polszczyzną
  • nie może we własnej ofercie reklamować innych produktów lub usług, oprócz tych, które są bezpośrednio związane z ofertą zamieszczoną na portalu bazarowo.pl
  • nie może więcej niż raz publikować tę samą ofertę, dopóki pierwotna oferta jest ważna
 • Użytkownik zamieszczający opinię odnoszącą się do innego użytkownika powinien napisać ją jak najbardziej obiektywnie, bez uprzedzeń , zwięźle, bez obelg i wulgaryzmów.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane za pośrednictwem swojego konta użytkownika.
 • Użytkownik jest zobowiązany kontaktować się z Usługodawcą zaraz po stwierdzeniu nieautoryzowanego użycia swojego konta użytkownika, oraz swoich danych.
 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z usług Bazarowo.pl w sposób, który mógłby uszkodzić, pogorszyć, lub uniemożliwić działanie portalu.
 • W portalu bazarowo.pl zabrania się umieszczanie ogłoszeń dotyczących:
  • Pracy, za zaoferowanie której są pobierane opłaty
  • Pracy nielegalnej, systemów Multi-level , systemów prowizyjnych, gier piramidowych, itp.
  • kopiowania (płyt, CD, DVD i innych mediów), imitacji, plagiatów
  • propagowania i sprzedaży narkotyków
  • czegokolwiek, napisanych w innym języku niż polski
  • erotyki, chatów erotycznych, prostytucji itp.
  • dokumentów, dowodów tożsamości, dowodów rejestracyjnych pojazdów itp.
  • usług tego samego typu jakie oferuje bazarowo.pl

Zabrania się też:

 • pisania całych słów dużymi literami – z wyjątkiem skrótów
 • dodawania w nazwie lub opisie ogłoszenia znaków specjalnych np. (@*# $%^&!?)
 • podawania adresu www w nazwie ogłoszenia
 • używania zdjęć z ramką lub inaczej wyróżnionych zdjęć
 • używać formuły „więcej informacji pod adresem mailowym, numerem telefonu“ lub innych do niej podobnych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.

6. Podstawowe i darmowe funkcje serwisu ogłoszeniowego, długość ważności ogłoszeń

 • Do podstawowych funkcji należą te, z których Użytkownicy korzystają bez opłaty.

Zamieszczanie ogłoszeń

   • realizuje się przez sekcję „DODAJ OGŁOSZENIE“. Aby dodać ogłoszenie Użytkownik musi wypełnić wszystkie obowiązujące pozycje (z symbolem graficznym *). Do ogłoszenia można dodawać zdjęcia. (maksymalnie można dodać 10 zdjęć oferowanego przedmiotu)

Moje ogłoszenia

   • W sekcji „MOJE OGŁOSZENIA“ Użytkownik może edytować i usuwać zamieszczone przez siebie ogłoszenia (poprawiać, zmieniać ich treść, kwotę itp.). Dostęp do sekcji „MOJE OGŁOSZENIA” Użytkownik posiada na podstawie hasła, które podał podczas zamieszczania ogłoszenia.

Obserwowanie ogłoszeń

   • Użytkownik ma możliwość dodawania i usuwania interesujących go ogłoszeń z listy obserwowanych. Ceny w ogłoszeniach oznaczonych jako obserwowane, są monitorowane przez system. W razie zmiany ceny Użytkownik zostanie poinformowany przez wiadomość e-mail. (Jeśli to ustalił w ustawieniach swojego konta.)

Opinie użytkowników

   • Użytkownicy mają możliwość zamieszczania opinii do każdego ogłoszenia. Tak mogą wyrazić swoje zadowolenie lub niezadowolenie z produktów, usług lub działalności innych użytkowników. Kontakt przez kwestionariusz w ogłoszeniu. Użytkownik ma możliwość wysłania wiadomości innego użytkownika poprzez wypełnienie kwestionariusza, który będzie automatycznie przesłany na e-mail ogłoszeniodawcy.
b. Ogłoszenie jest ważne po 60 dni, jeśli Ogłoszeniodawca nie skasuje go wcześniej.

c. Zamieszczane ogłoszenia mogą podlegać kontroli administratora, który sprawdza dotrzymywanie postanowień Regulaminu.

7. Dodatkowe, płatne funkcje

 • Do dodatkowych usług należą te z których Użytkownik może korzystać dobrowolnie. Korzystanie z tych usług nie jest warunkiem do używania portalu bazarowo.pl. Do dodatkowych usług ma dostęp każdy Użytkownik portalu pod warunkiem, że będzie wykorzystywał je zgodnie z Regulaminem bazarowo.pl. W razie złamania Regulaminu ogłoszenia będą usuwane przez administratora (bez zwrotu środków poniesionych przez użytkownika na aktywację dodatkowych usług).
 • Z dodatkowych, płatnych usług można korzystać dopiero po ich aktywacji. Do dodatkowych usług należy:

Promowanie ogłoszenia - „TOP“
Ogłoszenie zostanie przesunięte przed wszystkie nie promowane ogłoszenia i będzie wyświetlane na pierwszym miejscu w swojej kategorii, podkategorii , oraz w wynikach wyszukiwania.
Jeśli będzie jedynym promowanym ogłoszeniem w swojej kategorii, będzie zawsze na pierwszym miejscu i reszta ogłoszeń nie będzie wyświetlana na wyższej pozycji. Jeśli jest więcej promowanych ogłoszeń w jednej kategorii, ich kolejność jest ustalona według czasu aktywacji promowania. Ogłoszenia, które były promowane później, są umieszczone wyżej.
Promowanie ogłoszenia -- „EXTRA TOP“
Ogłoszenie zostanie przesunięte przed wszystkie nie promowane i promowane ogłoszenia. Będzie wyświetlane na jednym z trzech pierwszych miejsc w swojej pod kategorii i w wynikach wyszukiwania. W każdej podkategorii istnieje możliwość EXTRA promowania tylko 3 przedmiotów/usług.
Wyróżnienie ogłoszenia
Graficzne wyróżnienie ogłoszenia od innych (nie wyróżnionych) ogłoszeń. Ogłoszenie jest wyróżnione od pozostałych. Nie zmieni jednak swojego miejsca w kolejności. Jeśli ogłoszenie jest wyróżnione i promowane, usługi te funkcjonują jednocześnie.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Promowane ogłoszenia“.

8. Cennik dodatkowych usług

Ceny dodatkowych usług w oparciu o liczbę wysłanych SMS-ów są podane z VAT.
Aktualny cennik znajdziesz w sekcji „Promowane ogłoszenia.“

 • W razie zmiany cen dodatkowych usług, zmiana ta nie będzie dotyczyć już opublikowanych i opłaconych ogłoszeń. Ogłoszenia z dodatkowymi usługami uaktywnionymi przed zmianą cen, będą opublikowane według pierwotnego cennika podczas całego czasu, na który były uaktywnione.
 • Aktywacja dodatkowych usług jest oferowana przez operatorów telefonicznych: ----------. Usługę pośredniczy: ---------.

9. Edycja i usunięcie ogłoszenia przez Usługodawcę

 • Użytkownik wyraża zgodę na usunięcie jego ogłoszenia przez Usługodawcę bez wcześniejszej informacji. Usługodawca może postąpić w ten sposób na podstawie:
  • Regulamin bazarowo.pl
  • złamania ustawy i norm prawnych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
  • złamania Regulaminu
  • spowodowania szkody na rzecz Usługodawcy lub innego Użytkownika.
 • Usługodawca ma prawo do zabronienia dostępu do portalu Użytkownikowi, skasowania treści (ogłoszeń, opinii itp.) Użytkownika lub całego konta Użytkownika z systemu i to głównie z powodu spowodowania szkody na rzecz Usługodawcy lub innego Użytkownika, złamania ustawy lub Regulaminu. Interwencje te będą wykonane bez przesłania wiadomości do Użytkownika i bez względu na uaktywnione dodatkowe usługi.
 • Usługodawca ma prawo do zmieniania kategorii ogłoszenia, jeśli jest ona bardziej odpowiednia dla danego ogłoszenia, i to bez przesłania wiadomości do Użytkownika.

10.Odpowiedzialność za szkodę

 • Użytkownik jest świadomy, że z usług portalu bazarowo.pl korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działalność Użytkowników portalu, ani ze sposobów, w który Użytkownicy z niego korzystają.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystywanie usług portalu przez Użytkowników lub osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które ponieśli Użytkownicy lub osoby trzecie, bezpośrednio, pośrednio lub przez przypadek skutkiem lub w wyniku korzystania z usług portalu bazarowo.pl
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie ponieśli Użytkownicy lub osoby trzecie z powodu braku możliwości dostępu do usług portalu bazarowo.pl lub w bezpośrednim lub pośrednim związku z taką sytuacją.
 • Usługodawca portalu bazarowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych ogłoszeń, tekstów lub zdjęć.
 • Usługodawca nie gwarantuje nieustannego i bezbłędnego działania bazarowo.pl oraz jego zabezpieczenia. Ma także prawo do zakończenia działalności portalu bazarowo.pl bez wcześniejszego powiadomienia i podania powodów.
 • Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, powstałe w związku z korzystaniem z usług portalu ogłoszeniowego bazarowo.pl, przerwami w funkcjonowaniu portalu, działalnością Użytkowników lub z innych powodów.

11.Regulamin reklamacji

 • W razie zgłoszenia reklamacji Użytkownik jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Usługodawcą pod adresem kontakt@bazarowo.pl .
 • Treść reklamacji powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji.
 • Usługodawca portalu bazarowo.pl jest zobowiązany do zbadania powodu reklamacji i w razie jej uzasadnienia, jest zobowiązany do podjęcia kroków, aby naprawić szkodę.
 • Usługodawca jest także zobowiązany, do wystawienia Użytkownikowi opinii dotyczącej przedmiotu reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, będzie informował Użytkownika o wynikach analizy i postępowaniu, które rozpoczął, by naprawić szkodę. Usługodawca ma na rozwiązanie sprawy czas do 30 dni od dostarczenia wniosku reklamacyjnego.

12.Postanowienia końcowe

 • Warunki zamieszczania ogłoszeń w portalu bazarowo.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 • Usługodawca ma prawo do zmiany, innowacji lub modyfikacji usług portalu bazarowo.pl bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników i bez ich zgody, jeżeli taka zmiana nie jest złamaniem ich praw, które wynikają z korzystania z płatnych usług świadczonych przez portal bazarowo.pl.
 • Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu. Zmiana warunków jest ważna i skuteczna z chwilą opublikowania na stronie portalu. Zmiany te zostaną włączone do tekstu i zostaną opublikowane w całości. Pożądane jest, by Użytkownik stale monitorował treść Regulaminu.
 • Użytkownik musi brać pod uwagę, że Regulamin może podlegać zmianom. Jeśli Użytkownik po zmianach wprowadzonych do Regulaminu będzie nadal korzystać z usług portalu, uważa się, że bez zastrzeżeń zgadza się z nową treścią Regulaminu.