Powrót do podkategorii
Oferty pracy Edytuj | Usuń | Wyróżnij/Promuj
Do negocjacji
07.09.2022
56x
ID ogłoszenia:92043

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-00-A029/20).

Zatrudniona osoba będzie reprezentowała interesy osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. Będzie odpowiedzialna za merytoryczne wsparcie w procesie realizacji zadań w projekcie oraz bieżącą współpracę ze studentami z niepełnosprawnościami na Uczelni.

Zadania Pełnomocnika rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami:

• udział w tworzeniu procedur, dokumentów strategicznych WWSIS oraz form wsparcia dostosowanych do studentów z niepełnosprawnościami,

• stworzenie modelu współpracy ze studentami niepełnosprawnymi,

• inicjowanie działań mających na celu stworzenie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,

• reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami,

• bieżąca obsługa studentów z niepełnosprawnościami (m.in. doradztwo edukacyjne),

• pomoc doraźna w rozwiązywaniu aktualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami stosownie do indywidualnych potrzeb studenta,

• prowadzenie rejestru studentów z niepełnosprawnościami na uczelni,

• monitorowanie liczby pracowników i studentów z niepełnosprawnościami.

Ponadto Pełnomocnik rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami będzie uczestniczył w:

• przygotowaniu specyfikacji wyboru wykonawców pod kątem merytorycznym w zakresie właściwego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w ramach zadania dot. likwidacji barier architektonicznych),

• opracowaniu procedur związanych z bezpieczną ewakuacją osób z niepełnosprawnościami, które zostaną dostosowane do planu ewakuacyjnego na uczelni,

• opracowaniu aktualizacji regulaminu studiów w zakresie rozwiązań dla studentów z niepełnosprawnościami - utworzeniu otwartego katalogu rozwiązań zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem studentów z niepełnosprawnościami

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,

• znajomość regulacji prawnych dot. osób niepełnosprawnych oraz zagadnień związanych z kształceniem akademickim osób z niepełnosprawnościami,

• dobra znajomość obsługi komputera,

• gotowość do rozpoczęcia pracy od października 2022r.

Wymagania dodatkowe:

• terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

• mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach,

• mile widziana znajomość języka migowego,

• zachęcamy do aplikowania osoby z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Oferujemy:

• udział w ciekawym projekcie, który pozwoli na zwiększenie dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod kątem rozwiązań architektonicznych jak i edukacyjno-dydaktycznych,

• zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu,

• przyjazną atmosferę pracy.

Imię
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
717991937
Formularz kontaktowy
  • * Imię:
  • * Adres e-mail:
  • Numer telefonu:
  • * Tekst:
Wysłać


Podobne ogłoszenia

Do negocjacji
24.11.2022
20x
bazarowo.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fu...
Dolnośląskie
Wrocław
Do negocjacji
17.10.2022
43x
bazarowo.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fu...
Dolnośląskie
Wrocław
Do negocjacji
07.09.2022
47x
bazarowo.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (WWSIS) zatrudni Pracownika technicznego do korekty napisów do nagranych wykładów w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do kształcenia w WWSIS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejs...
Dolnośląskie
Wrocław
Do negocjacji
11.08.2022
68x
bazarowo.pl
Stanowisko: Doradca zawodowy Dział: Biuro Karier Wymiar etatu: 1/1 Miejsce wykonywania pracy: ul. Lutra 4, 54-239 Wrocław Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższ...
Dolnośląskie
Wrocław