Powrót do podkategorii
Oferty pracy Edytuj | Usuń | Wyróżnij/Promuj
Do negocjacji
11.08.2022
68x
ID ogłoszenia:90477

Stanowisko: Doradca zawodowy

Dział: Biuro Karier

Wymiar etatu: 1/1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Lutra 4, 54-239 Wrocław

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zatrudniona osoba będzie wspierała świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wykorzystanie informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

Wymagania niezbędne ( spełnione łącznie):

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;

co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;

aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;

umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;

gotowości rozpoczęcia pracy od września 2022 r.

Wymagania dodatkowe:

terminowość oraz wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

pozytywne nastawienie do pracy,

mile widziane doświadczenie projektowe/na uczelniach.

Zadania:

prowadzenie rekrutacji do zadania nr 6 (tj. studentów czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia w okresie do 30.09.2022 r.),

udzielanie porad zawodowych, porad w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych (m. in. informacji o rynku pracy, wspierania studentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę oraz w kontaktach z pracodawcami, udzielanie informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, diagnoza potencjału, analiza doświadczenia, kwalifikacji i predyspozycji),

organizacja i prowadzenie grupowych i indywidualnych porad zawodowych przy czym poradnictwo będzie zapewniało poufność rozmów,

współpraca z pracodawcami (m.in. zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe),

podjęcie współpracy min. z jednym urzędem pracy oraz z min. jedną organizacją pracodawców, polegające m.in. na wspólnych nieodpłatnych działaniach (m.in. warsztaty nt. metod poszukiwania pracy, finansowania działalności gospodarczej, aniołów biznesu, znajomości, warunków życia i pracy w Polsce dla obcokrajowców),

prowadzenie badań losów absolwentów, mających na celu uzyskanie wiedzy o zawodowych losach absolwentów uczestniczących w projekcie,

prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje dotyczące prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby.

Informacje dodatkowe:

Indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego obejmuje:

udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,

inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,

pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,

udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych).

udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji.

Oferujemy:

udział w ciekawym projekcie skierowanym do studentów WWSIS „Horyzont”,

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w projekcie i po jego zakończeniu

przyjazną atmosferę.

Sposób aplikacji:

CV potwierdzające spełnienie wymagań oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie można składać e-mailem na adres: kariera@horyzont.eu

Kontakt w sprawie ogłoszenia: kariera@horyzont.eu

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej „Horyzont” (kod pocztowy: 54-239 Wrocław) ul. ks. M.Lutra 4, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”  (kod pocztowy: 54-239 Wrocław) ul. ks. M.Lutra 4,

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30.08.2022 roku

Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, wysyłając informację na adres: kariera@horyzont.eu

Imię
BiuroKarier
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
**** *** ***
Formularz kontaktowy
  • * Imię:
  • * Adres e-mail:
  • Numer telefonu:
  • * Tekst:
Wysłać


Podobne ogłoszenia

Do negocjacji
24.11.2022
20x
bazarowo.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fu...
Dolnośląskie
Wrocław
Do negocjacji
17.10.2022
43x
bazarowo.pl
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „HORYZONT” zatrudni osobę wykonującą usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu „Podwyższanie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fu...
Dolnośląskie
Wrocław